Προφίλ

Αντικείμενο της Modus AE είναι οι Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης Εγγράφων & Ροών Εργασίας, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, απο το 1994.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση και απλοποίηση των εσωτερικών τους διαδικασιών. Σε όλες τις λύσεις μας παρέχουμε, αν απαιτείται, υπηρεσίες ψηφιοποίησης του αρχείου σας καθώς και τις αναγκαίες υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.

Ο Σκοπός μας

Με ισχυρά θεμέλια την πελατειακή μας βάση και το ανθρώπινο δυναμικό μας εστιάζουμε στην παροχή λύσεων με σκοπό την άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες, με γρήγορο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Εργαζόμαστε αδιάλειπτα, με επιμονή και πάθος, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Η Ομάδα μας

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό & ανταγωνιστικό περιβάλλον που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι άνθρωποι. Αυτοί είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της εταιρίας μας και σε αυτούς επενδύει σταθερά από την ίδρυσή της, με συνεχή εκπαιδευση, σε κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Όσον δε αφορά τους πελάτες μας, τους οποίους επίσης θεωρούμε μέλη της ομάδας μας, τους παρέχουμε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των εγκατεστημένων λύσεών μας.